'; //print_r($dates); // sorteer de array op extentie //echo '
';
// sort($fgals, 'ml');
//print_r($fgals);
//sort($fgals); dit is op alfabet
//array_reverse($fgals);	// draait volgorde om, waardoor nieuwste bovenaan

$fgals_out = array();
$teller=10;
foreach($fgals as $key =>$gallitem)
{
$fgals_out[$teller]=$gallitem;
$teller--;
}
//print_r($fgals_out);
$fgals=$fgals_out;
ksort($fgals);
//echo '
'; //print_r($fgals); //echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo '

Fotoalbums

'; //echo 'Fotoalbums
'; foreach($fgals as $key => $gallitem) {echo''.$gallitem.''; if (file_exists($sPath.$gallitem."/galdescr.txt")) { echo ' - '; include($sPath.$gallitem."/galdescr.txt"); } echo '

'; } //exit; echo '
'; echo '
'; //echo '
'; function listDir($psPath, &$pfgals) { $xcludes = array("fotos","cnt","system","tags","sitemap","news"); // Probeer de dir te openen // //echo $psPath."--".$pfgals."
"; if ($dir = opendir($psPath)) { // Dir is open, begin de inhoud te lezen en ga door tot het niet meer lukt // while (($file = readdir($dir)) !== false) { // Sla de '.' en '..' over, anders komen we in een oneindige lus terecht // if (($file != '.') and ($file != '..')) { // print het pad en file // //$pfgals[]=$file; //echo "
".$psPath."--".$file; // Is dit een dir of een file? // if (is_dir($psPath.'/'.$file)) { // Het is een dir, roep deze functie aan met het nieuwe pad (recursie) // //listDir($psPath.'/'.$file, $pfgals); if(!in_array($file,$xcludes)){$pfgals[]=$file; } //$dates[] = filectime($file); //else {echo '--'.$file.'--';} } } } } closedir($dir); } ?>
   [Deze website is gerealiseerd door Frontura Projects]